Wedstrijdreglement - Zet jouw school op z'n kop

Organisatie

De zet jouw school op z’n kop wedstrijd is een organisatie van Ballon Media, F. Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen.
 

Periode

De wedstrijd loopt van 14/08/2016 12u tot en met 23/10/2016.
 

Wie kan deelnemen?

De wedstrijd is toegankelijk voor elke basisschool in Vlaanderen. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd dient de deelnemende klas zich te registeren bij Ballon Media via www.demiekes.be.
 
De geldige deelnemers moeten een prent van De Miekes tekenen op de speelplaats (met behulp van de kinderen van de klas). Het resultaat (1 foto) moet geüpload worden via een invulformulier op www.demiekes.be. Ballon Media post deze foto’s op Facebook voor het vervolg van de wedstrijd. De deelnemers kunnen hun foto (gepost door Ballon Media) liken en delen om zo stemmen te verzamelen. De tien deelnemers die op 23/10/2016 om 10u de meeste likes verzamelen winnen volgende prijzen: 
  1. Klasuistap naar Bellewaerde
  2. Klasuitstap naar Comics Station
  3. Jommeke live op bezoek in de school
  4. Jommeke springkasteel op jouw schoolfeest
  5. Unieke Jommeke-collectie
  6. Het album ‘De Miekes – Zonnedorp op z’n kop’ voor elke leerling van de klas
  7. Gewicht van de leerkracht in strips en boeken: één kilo = één strip/boek
  8. Schoolpakket leren lezen (AVI-niveau) met Jommeke en Tiny
  9. Kookpakket van Jommeke (of workshop De Kleine Chef)
  10. Promotiemateriaal van Jommeke om jouw klas aan te kleden
Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaars en is dus niet overdraagbaar.
De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden of ingeruild worden voor een ander type prijs. De prijs wordt uitgereikt aan één klas van maximum 25 leerlingen.
 
Deelnemers die gebruik maken van onnatuurlijke likes worden gediskwalificeerd en hebben als gevolg geen recht op een prijs.
 

Communicatie winnaar

De winnaars zullen bekend gemaakt worden op Facebook op 23/10/2017 om 11u. Alle winnaars worden door Ballon Media gecontacteerd via mail of telefoon. Winnaars verklaren zich impliciet akkoord om hun naam en foto vermeld te zien via communicatiekanalen en publicaties van Ballon Media.
 

Algemeen

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.
 
De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de wedstrijd en de organisatoren.
 
Elke deelnemer geeft Ballon Media door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat Ballon Media de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en de diensten van Ballon Media.
 
Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer formeel dat de naam van de school, leerkracht en kinderen gepubliceerd worden in geval van een overwinning.
 
Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.
Ballon Media kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.
De deelnemers aan deze wedstrijd worden verondersteld de inhoud van dit reglement te kennen en formeel te aanvaarden.
 
Ballon Media behoudt zich recht voor de wedstrijd te allen tijde op te schorten of te annuleren in geval van overmacht, zonder dat de deelnemers of enig ander persoon aanspraak kunnen maken op schadevergoeding.