Wedstrijdreglement (WIP)

 

1.      Organisatie

De School op stelten wedstrijd is een organisatie van Ballon Media, F. Rooseveltplaats 12, 2060 Antwerpen.
 

2.      Periode

De wedstrijd loopt van 23/08/2016 12u tot en met 17/10/2016 12.00u.
 

3.      Wie kan deelnemen?

De wedstrijd is toegankelijk voor elke basisschool in Vlaanderen. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd dient de deelnemende klas/school zicht te registeren bij Ballon Media.
 
De geldige deelnemers moeten een prent uit het Jommeke-album School op stelten of een personage vanop de wedstrijdpagina tekenen op de speelplaats (met behulp van de kinderen uit de klas). Het resultaat moet per foto doorgestuurd worden naar Ballon Media, die op zijn beurt de foto’s post op Facebook voor het vervolg van de wedstrijd. De deelnemers kunnen hun foto (gepost door Ballon Media) liken en delen om zo stemmen te verzamelen. De tien deelnemers die op 17/10/2016 om 12u de meeste likes verzamelen winnen volgende prijzen:
 
  • Plaats 1: Ga met je hele klas naar het pretpark Bellewaerde
  • Plaats 2: Een leerrijke klasuitstap naar de uitgeverij van Jommeke en de Jommekeskrant
  • Plaats 3: Maak een leuke klasuitstap naar de Boekenbeurs
  • Plaats 4: Jommeke komt live op bezoek in jouw school
  • Plaats 5: Een grote lading kinderboeken en strips voor je schoolbibliotheek
  • Plaats 6: De volledige én exclusieve Jommekescollectie voor jouw klas
  • Plaats 7: Het gewicht van de directeur in strips: één strip voor elke kilo!
  • Plaats 8: Het album ‘School op stelten’ voor elke leerling van de klas
  • Plaats 9: Een kookpakket van Jommeke met kokmutsen, kookboeken, diploma’s en onderleggers
  • Plaats 10: Decoratiemateriaal van Jommeke om te klas op te vrolijken
Een prijs kan uitsluitend worden toegekend aan de winnaars en is dus niet overdraagbaar.
De prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend. De prijs kan niet afgestaan worden of ingeruild worden voor een ander type prijs.
 

4.      Communicatie winnaar

De winnaars zullen bekend gemaakt worden op Facebook op 17/10/2016. Alle winnaars worden door Ballon Media gecontacteerd via mail. Winnaars verklaren zich impliciet akkoord om hun naam en foto vermeld te zien via communicatiekanalen en publicaties van Ballon Media.
 

5.      Algemeen

Over het wedstrijdreglement, de organisatie en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Alle beslissingen vanwege de organisatie zijn zonder verhaal.
 
De deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de wedstrijd en de organisatoren.
 
Elke deelnemer geeft Ballon Media door deelname de toestemming zijn/haar persoonsgegevens te verwerken in haar databank zodat Ballon Media de deelnemer kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd en de diensten van Ballon Media.
 
Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt de deelnemer formeel dat de naam van de school, leerkracht en kinderen gepubliceerd worden in geval van een overwinning.
 
Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaarden de kandidaten het volledige wedstrijdreglement.
Ballon Media kan om organisatorische redenen bepaalde onderdelen van dit reglement wijzigen.
De deelnemers aan deze wedstrijd worden verondersteld de inhoud van dit reglement te kennen en formeel te aanvaarden.
 
Ballon Media behoudt zich recht voor de wedstrijd te allen tijde op te schorten of te annuleren in geval van overmacht, zonder dat de deelnemers of enig ander persoon aanspraak kunnen maken op schadevergoeding.